Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Le Bazar

V.o.f. Le Bazar is in 1995 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59889586. De activiteiten van Le Bazar Wonen vallen onder de categorie Groot- en detailhandel, "Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment"

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Indien u producten koopt van Le Bazar beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
  • -Uw voor- en achternaam
  • -Uw adresgegevens
  • -Uw e-mailadres
  • -Uw telefoonnnummer
  • -Uw bankrekeningnummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt Le Bazar voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor de levering van meubelen op het juiste adres. Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over de levering van uw meubelen, of om te reageren op een offerte-aanvraag.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 7 jaar verwijderen. De belastingdienst verplicht ons, in verband met eventuele controle van onze administratie, om uw gegevens 7 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computer waar uw gegevens opstaan is beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computer zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.
Tevens bewaren wij gegevens op papier. Deze worden door ons bewaard in ordners en opgeslagen in een archiefkast die kan worden afgesloten.


Gegevens delen met derden

Onze administratie wordt verzorgd door een accountskantoor, zij beschikken daardoor over onze klantgegevens. Verder worden door Le Bazar op geen enkele manier gegevens verstrekt aan derden.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Geen cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:
  • -Bezoekersaantallen
  • -Land van herkomst
  • -Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
  • -Bezochte pagina's van onze website
  • -Tijdstip van het bezoek
Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lebazar.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.